Bitcoin -7,084.82
$49,696.00 -14.25632%
Ethereum -380.79
$3,900.45 -9.76279%
XRP -0.19
$1.31 -14.20722%
Zcash -33.92
$305.12 -11.11758%
Tether 0.00
$1.00 -0.21635%
Monero -53.76
$396.13 -13.57036%
AidCoin 0.06
$0.19 29.14778%
Monetha -0.01
$0.04 -16.83208%
XRP -0.19
$1.31 -14.20722%

Blockchain Ended ICO

Neutral
500000 10000000 5%
Neutral
Goal: 450000
Neutral
Goal: Not set